Registrácia kvalifikovaných stážistov

 

REGISTRÁCIA KVALIFIKOVANÝCH STÁŽISTOV 2023/2024

 

Pridelené miesta kvalifikovaných stážistov v 1. kole (v prípade, že sa Vaše pracovisko v zozname nenachádza, miesto kvalifikovaného stážistu mu môže byť  pridelené v 2. kole):


Teoretické ústavy   
Ústav fyziológie 1 miesto
Ústav histológie a embryológie 1 miesto
Ústav lekárskej biofyziky 1 miesto
Predklinické ústavy  
Ústav verejného zdravotníctva  1 miesto
Ústav patologickej fyziológie 1 miesto
BioMED  2 miesta
Nelekárske ústavy  
Ústav ošetrovateľstva 3 miesta
Ústav pôrodnej asistencie 3 miesta
Kliniky a ústavy UNM  
Ústav patologickej anatómie 1 miesto
Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie UNM  1 miesto
Klinika hematológie a transfúziológie 1 miesta
Neurologická klinika 1 miesto
1.Interná klinika 1 miesto
Interná klinika - Gastroenterologická  1 miesto
Klinika detí a dorastu 1 miesto

Vášho kavlifikovaného stážistu registrujete vyplnením nasledujúceho formulára:

(Stážistu registruje vedúci pracoviska alebo ním poverená osoba).


 

 

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Please publish modules in offcanvas position.